Náhodné souvislosti

Oblíbeným výrazovým prostředkem je pro mě zakomponování geometrických prvků do fotografického obrazu. O to jsem se snažila u prezentovaného souboru, který jsem nazvala Náhodné souvislosti. Celý soubor vznikal až několik let po mém absolutoriu na Institutu tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě kde jsem si vybrala dokument jako téma mé bakalářské práce a to ovlivnilo i mou pozdější tvorbu.

Společným jmenovatelem všech prezentovaných fotografií je má snaha o obsahovou střídmost, kompoziční vyváženost a zejména výtvarné souznění dvojic pomocí už zmíněných geometrických prvků. Snažím se přinutit diváka k zamyšlení nad spolu zdánlivě nesouvisejícími situacemi náhodných souvislostí.